Affärsidé CV (sv) CV (eng)

Affärsidé

Bolaget skall huvudsakligen bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och
organisation samt management och affärsutveckling.
Bolaget genomför även Cash & Risk Management utredningar samt
kvalitetssäkrings analyser.

Målgrupper

Bolaget styrs av dess ägare och det kontaktnät som är inarbetat inom
såväl Sverige som internationellt.
Målgrupper är små till medelstora samt börsnoterade bolag.
Målgrupperna bearbetas dels via egna kontakter samt via ett
samarbetsavtal med bl.a. Manpower Management AB.

Kompetens

Följande kompetensområden finns inom bolaget:

Working Capital Management
Balance Sheet management
Cash Flow Management
Risk Management
Treasury Function
Project Management
Business development
Strategy Implementation
Operational Process Management
Product-, Project-, and Investment Calculation