Affärsutveckling Corporate Finance Due Diligence Executive Man. Organisationsutv. Projektledning Team Management

Affärsutveckling

Vi genomför analys av nuvarande affärsidé samt bedömer utvecklingen framöver.

  • Vilka är investeringsbehoven för att stärka din position på marknaden?
  • Vilken kompetensförstärkning  behövs för att nå målen?
  • Hur ser marknaden ut vilka konkurrenter finns samt antas att finnas framöver?
  • Vilka kundsegment är dina, vilka vill du uppnå?
  • Upprättande av långsiktig samt kortsiktig strategi
  • Upprättande av marknadsplaner


Ovanstående är ett litet smakprov på vad
som analyseras samt tillförs i en affärsutvecklingsprocess.