Affärsutveckling Corporate Finance Due Diligence Executive Man. Organisationsutv. Projektledning Team Management

Due Diligence

Analys

Vi erbjuder en detaljerad studie av förvärvsobjektet och lyfter fram de eventuella riskerna i nuläget samt analyserar förutsättningarna för de närmaste 5 åren. Vidare synliggör vi de eventuella förändringar som möjliggör en förbättrad lönsamheten samt
säkerställer driften.

I analysen ingår även synpunkter på befintlig organisation samt förslag till förändringar.

En presentation av TQM läget ges samt förslag till förbättringar tas fram, som kund väljer du vilka
delar i analysarbetet som skall lyftas fram speciellt.