Affärsutveckling Corporate Finance Due Diligence Executive Man. Organisationsutv. Projektledning Team Management

Team Management

  • Mångårig erfarenhet av
    att få människor att växa i
    nuvarande roller samt
    utvecklas till nya.
  • Få ett team att springa åt
    samma håll samt ha kul tillsammans.